Logo Projectwebsites.nl
Demo

Happy House, een beter en groen leven begint hier

Je moet nog een beetje door je oogharen heen kijken, maar je ziet al een beetje de contouren van een gave woonplek. Binnen het straatbeeld speelt diversiteit een belangrijke rol, zo is er ruimte gemaakt voor vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen. Samen vormen ze een schitterend geheel. Om een betere indruk te krijgen van hoe het geheel eruit komt te zien kan je de impressies bekijken.

Planning Happy House

Happy House zal in zijn totaliteit 34 woningen omvatten. De verkoop van alle woningen is inmiddels gestart. In de tweede helft van 2019 wordt begonnen met de aanleg van de infrastructuur en het bouwrijp maken van de kavels. De bouw van de woningen start medio 2019.

Impressies Amsterdam en Happy House

Bekijk hoe mooi het is om te wonen in Amsterdam en in Happy House.

Meedenken met Happy House?

Al in een vroegtijdig stadium van onze ontwikkelingen hebben wij geïnteresseerden, omwonenden en partners betrokken om mee te denken over de toekomstige woonlocatie, de woningontwerpen en woonsferen. Veel belangstellenden hebben dan ook eigen specifieke wensen ingebracht door middel van de inloopbijeenkomsten en het woonwensenonderzoek. Hiermee hebben we een wijk gecreëerd die zoveel mogelijk is afgestemd op de behoefte van de toekomstige gebruikers. En maken we woningen en leefomgevingen waar werkelijk vraag naar is.

create